ESL - Ett självständigt liv

ESL – Ett självständigt liv

ESL, ett självständigt liv, är en evidenbaserad metodik för att stödja och hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet och missbruk. ESL är ett komplement till andra behandlingsinsatser tex. inom ADL-träning eller utslussning och fungerar väl i samverkan med 12-stegs modellen.

MI - Samtal

Blocket Motiverande Samtal och Sekretess

  Blocket Motiverande Samtal och Sekretess I fredags slutförde de blivande behandlingsassistenterna blocket ”Motiverande Samtal och Sekretess”. Lärare under dagarna var Anna Ekelund (Motiverande Samtal)  och Maria Larsson, Socionom (Sekretesslagen) .  Det var en oerhört god och positiv energi som fyllde lokalerna under dessa dagar och alla studenter fick mycket beröm av båda våra lärare.  Studenterna…