Gestaltterapeut

Ny utbildning certifierad gestaltterapeut

Från och med hösten 2018 erbjuder Val-bo utbildning en certifieringsutbildning i Gestaltterapi i två steg.
Vad är gestaltterapi?
I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt.

ADDIS

ADDIS

ADDIS, Alkohol och Drogdiagnos instrument, bygger på internationella diagnoskriterier utformade i ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Kolmårdens behandlingshem

Vi flyttar till nya lokaler

Vi tar över Kolmårdens behandlingshems lokaler Vi kan nu glädjande konstatera att våra utbildningar har varit fullsatta under en lång period och att vi därför har vuxit ur våra gamla lokaler. Detta har lett till att vi har varit på jakt efter nya för att möta den ökade efterfrågan av våra utbildningar. Vi kan nu…