ESL - Ett självständigt liv

ESL – Ett självständigt liv

ESL, ett självständigt liv, är en evidenbaserad metodik för att stödja och hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet och missbruk. ESL är ett komplement till andra behandlingsinsatser tex. inom ADL-träning eller utslussning och fungerar väl i samverkan med 12-stegs modellen.